Mand&Mand
Winkel:
Dalipassage 13
7811DA Emmen
   
Op werkdagen voor 17.00 uur besteld
wordt dezelfde dag verzonden.
Klantenservice: 0591-227910
WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk  Volg ons op Instagram  Volg ons op Facebook  Volg ons op Pinterest 
WINKELMAND   


Informatie

Geen verborgen kosten, geen verzendkosten en binnen twee dagen in huis indien besteld van maandag t/m donderdag...

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Mand&Mand.

Algemeen

- Mand&Mand is een handelsnaam van MSSTYLING, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61545988.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mand&Mand met haar klanten, de kopers van haar producten via het internet. Voor levering aan niet- consumenten gelden andere voorwaarden. Deze zijn op te vragen bij de Klantenservice via [email protected] en wordt verstrekt bij offertes.

- Door het gebruik van de internetsite: www.mandenmand.nl en/of een bestelling te plaatsen verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

- Op verzoek van de klant zullen de voorwaarden per e-mail of per post toegezonden worden. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mand&Mand worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mand&Mand ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Totstandkoming

- Alle aanbiedingen van Mand&Mand zijn vrijblijvend.
- Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld bestelformulier via de website van Mand&Mand worden geplaatst.
- Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order bevestiging door Mand&Mand via de internetsite www.mandenmand.nl is verstuurd naar de klant. Mand&Mand houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen zonder opgave van reden.

Prijzen en betalingen
- De vermelde prijzen op www.mandenmand.nl voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
- De prijzen op deze site zijn onder voorbehoud van wijzigingen ongeacht de reden hiervan.
- De klant dient te betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan deze bestelling kunnen nadere (betalings- /bestel- )voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mand&Mand.
- De klant geeft Mand&Mand toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
- Mand&Mand kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke fouten in lay- out of typewerk. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Levering

- De door Mand&Mand genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Mand&Mand bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
- Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Mand&Mand schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
- Overschrijding van de door Mand&Mand opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet- nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
- Bij overschrijding van de bij benadering gegeven levertijd met meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant het retourformulier downloaden vanaf de Klantenservice pagina en deze ingevuld retourneren via [email protected]. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.


Verzending binnen Nederland
Mand&Mand verzendt de bestelde artikelen per PostNl naar een adres in Nederland welke is opgegeven door de klant.

- In geval dat een pakket niet bij de klant kan worden aangeboden, wordt het pakket bij de buren bezorgd. Indien dit niet mogelijk is laat de bezorger een bericht bij de klant achter. Het pakket zal later een 2e keer worden aangeboden op het afleveradres. Mocht de klant dan ook niet thuis zijn dan krijgt de klant een bericht bij welk dichtbij zijnde postkantoor het pakket is af te halen door de klant. Deze heeft dan nog drie weken de tijd om het pakket af te halen. Indien de periode waarin de klant het pakket af kan halen verstreken is, wordt het pakket automatisch teruggezonden naar Mand&Mand.

Wil de klant na deze periode het pakket nogmaals verstuurd hebben, dan worden er extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te worden.


Verzending naar België

Mand&Mand verzendt de bestelde artikelen per DPD naar een adres in Belgieuml; welke is opgegeven door de klant.

- In geval dat een pakket niet bij de klant kan worden aangeboden, wordt het pakket bij de buren bezorgd. Indien dit niet mogelijk is laat de bezorger een bericht bij de klant achter. Het pakket zal later een 2e keer worden aangeboden op het afleveradres. Mocht de klant dan ook niet thuis zijn dan krijgt de klant een bericht bij welk dichtbij zijnde Kiala afhaalpunt het pakket is af te halen door de klant. Deze heeft dan nog drie weken de tijd om het pakket af te halen. Indien de periode waarin de klant het pakket af kan halen verstreken is, wordt het pakket automatisch teruggezonden naar Mand&Mand.

Wil de klant na deze periode het pakket nogmaals verstuurd hebben, dan worden er extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te worden.


Belangrijke informatie over de artikelen
- Doordat de producten handgemaakt zijn kan het voorkomen dat dezelfde artikelen licht van elkaar verschillen qua kleur, design en afmeting. Dit bewijst dat de producten uniek zijn en handgemaakt door ambachtslieden en niet massaal geproduceerd worden.
- Mand&Mand zal er voor zorgen dat de foto's op de website www.mandenmand.nl zo veel mogelijk actueel zijn.

Het kan echter voorkomen dat de kleur licht verschilt van het werkelijke product.


Controle en reclameren
- Het geleverde product dient direct na ontvangst door de klant gecontroleerd te worden op volledigheid en op zichtbare gebreken. Kleine oneffenheden en afwijkingen in kleur en vorm gelden niet als gebrek, aangezien het hier handgemaakte producten betreft. Mocht Mand&Mand het verkeerde of een beschadigd artikel aan de klant hebben gestuurd dan zal het artikel vervangen worden zonder extra kosten daar voor te rekenen. De klant dient wel binnen 5 dagen na ontvangst Mand&Mand per email aan de Klantenservice via [email protected] op de hoogte hiervan te stellen. Na het verstrijken van deze periode gaat Mand&Mand ervan uit dat de klant het artikel heeft geaccepteerd.


Herroepingsrecht

- Mocht de klant, om welke reden dan ook, ervoor kiezen het product niet te houden, dan heeft deze het recht om het te ruilen of te retourneren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag wordt dan binnen 14 dagen na ontvangst retourzending door Mand&Mand terugbetaald

- Om gebruik te maken van dit recht moet de klant het retourformulier downloaden en ingevuld opsturen per e-mail naar de Klantenservice via: [email protected]. De klant dient het artikel binnen 14 dagen na melding aan de Klantenservice het ongebruikte product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en voldoende gefrankeerd aan Mand&Mand te retourneren naar het volgende adres:


Mand&Mand

Dalipassage 13
7811 DA EMMEN

De verzendkosten en verzendrisico zijn voor rekening van de klant. Tot ontvangst van de goederen bij Mand&Mand blijft de klant verantwoordelijk voor deze goederen.
- Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd wanneer onbeschadigd, in originele verpakking en juist gefrankeerd. Beschadigde, gebruikte of bevuilde artikelen en onjuist gefrankeerd worden niet geaccepteerd.
- Wanneer de retourzending is geaccepteerd wordt het artikel binnen 14 dagen na ontvangst wordt het bedrag terugbetaald.
- Op verzoek van de klant gewijzigde/aangepaste artikelen kunnen niet geretourneerd of geruild worden.


Aansprakelijkheid/Overmacht
- Mand&Mand is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen klant en Mand&Mand, dan wel tussen Mand&Mand en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Mand&Mand.
- Indien nakoming onmogelijk is doordat het bestelde artikel niet beschikbaar is, zal Mand&Mand de klant daarvan zo spoedig mogelijk kennis geven en heeft de klant recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Mand&Mand betaalde bedrag. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
- Mand&Mand is niet verantwoordelijk wanneer er een foutief afleveradres is opgegeven door de klant.


Klachten Regeling
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Recht van toepassing
Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands Recht. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank welke jurisprudentie voor handen heeft.
Voor op/aanmerkingen, suggesties en geschillen kunt u contact opnemen met de Klantenservice door een e-mail te sturen aan: [email protected]

klantenservice  retourneren  filosofie  partners  klantgegevens invoeren  inloggen  privacy verklaring  algemene voorwaarden  Duurzaamheid